2018-03-05

Rubiks kub

Nu har Oskar lärt mig lösa Rubiks kub. Han var en tålmodig och uppmuntrande lärare! Nu har jag löst den tio gånger, fem gånger på egen hand.Men Oskar är snabbare...

1 kommentar: